EventsTop

.

PROMO

WEEKEND JACKPOT 888

8个888,00 欧元的头奖
日常通过随机系统分配的头奖
10月1 – 2 – 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 – 29 – 30 日从19.00点到02.30点
10月3 – 10 – 17 – 24 – 31 日从16.00点到24.00点
报价涉及的老虎机带有特殊标签。 威尼斯赌场,由任何理将有权基于其本身毫无疑问的评估,甚至在活动期间,会暂停发售。